ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
Rp167,290 IDR
1 سال
Rp167,290 IDR
1 سال
Rp167,290 IDR
1 سال
.net
Rp185,190 IDR
1 سال
Rp185,190 IDR
1 سال
Rp185,190 IDR
1 سال
.org
Rp192,890 IDR
1 سال
Rp192,890 IDR
1 سال
Rp192,890 IDR
1 سال
.biz
Rp215,190 IDR
1 سال
Rp215,190 IDR
1 سال
Rp215,190 IDR
1 سال
.info
Rp211,390 IDR
1 سال
Rp211,390 IDR
1 سال
Rp211,390 IDR
1 سال
.ac.id
Rp60,790 IDR
1 سال
Rp60,790 IDR
1 سال
Rp60,790 IDR
1 سال
. sch.id
Rp60,790 IDR
1 سال
Rp60,790 IDR
1 سال
Rp60,790 IDR
1 سال
.or.id
Rp60,790 IDR
1 سال
Rp60,790 IDR
1 سال
Rp60,790 IDR
1 سال
.web.id
Rp60,790 IDR
1 سال
Rp60,790 IDR
1 سال
Rp60,790 IDR
1 سال
.co.id
Rp354,490 IDR
1 سال
Rp354,490 IDR
1 سال
Rp354,490 IDR
1 سال
.my.id
Rp22,690 IDR
1 سال
Rp22,690 IDR
1 سال
Rp22,690 IDR
1 سال
.biz.id
Rp60,790 IDR
1 سال
Rp60,790 IDR
1 سال
Rp60,790 IDR
1 سال
.id
Rp306,890 IDR
1 سال
Rp306,890 IDR
1 سال
Rp306,890 IDR
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains